FINA – Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

FINA – Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

tel. 22 380 49 95
bog@fina.gov.pl

Strona www: http://www.fina.gov.pl/

◌ ◯ ◌ ◯ ◌

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) to nowoczesna instytucja kultury, która została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie i udostępnianie, a także promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej. FINA jest też koproducentem nowych materiałów audiowizualnych (filmów, audycji radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw filmowych i muzycznych).

Dojazd i udogodnienia: najbliższa stacja metra: Metro Służew; stojaki rowerowe; ogólnodostępne miejsca parkingowe; Klubokawiarnia Bliżej; miejsce do przewijania dzieci.

Instytucja dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

4. Tydzień Dziecka w Warszawie

realizacja estinet.pl